SMKN 1 Pati

Mupangat Aksara Jawa

Dening : Muhammad Adhytia Artha Kusuma, S,Pd. Aksara Jawa boten namung kangge panyeratan, nanging ugi saged kangge mbikak wawasan babagan kathahipun budaya lan tradhisi kang ana ing Nuswantara. Ngerteni aksara Jawa nduweni paedah kang gedhe sajrone konteks budaya lan tradhisi. Wonten ing artikel menika badhe dipunandharaken maneka warni paedah ingkang…

Unggah-Ungguh Basa Jawa

Dening : Muhammad Adhytia Artha Kusuma, S.Pd Tata krama ing basa Jawa diarani unggah-ungguh. Ing basa Jawa unggah-ungguh bisa diwujudake saka tindak-tanduk lan guneman. Cara tumindak kanggo wong sing duwe unggahan kalebu: 1. Ngutamake tiyang sanes Wong Jawa kondhang karo pakulinan sing ora nyenengake. Lumrahe, yen wong Jawa liwat lawang…