SMKN 1 Pati

Masuknya Jepang ke Indonesia

Penulis : Afif Zaenal A. , M.Si. Sejarah mencatat, Jepang resmi mengambil-alih Indonesia dari Belanda setelah penandatanganan Perjanjian Kalijati. Lantas, kapan tepatnya kedatangan Dai Nippon ke Nusantara, apa tujuannya, dan bagaimana kronologinya? Perjanjian Kalijati yang diteken tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat merupakan tanda resmi menyerahnya…

Mupangat Aksara Jawa

Dening : Muhammad Adhytia Artha Kusuma, S,Pd. Aksara Jawa boten namung kangge panyeratan, nanging ugi saged kangge mbikak wawasan babagan kathahipun budaya lan tradhisi kang ana ing Nuswantara. Ngerteni aksara Jawa nduweni paedah kang gedhe sajrone konteks budaya lan tradhisi. Wonten ing artikel menika badhe dipunandharaken maneka warni paedah ingkang…