SMKN 1 Pati

Mengenal Jobprofile di Bidang Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi melalui LinkedIn

Penulis: Henny Listiana, S.Pd. Kurikulum merupakan โ€œruhโ€ pendidikan yang harus dievaluasi secara inovatif, dinamis, dan berkala sesuai dengan perkembangan zaman dan IPTEKS, kompetensi yang diperlukan masyarakat dan pengguna lulusan. Pada struktur Kurikulum Merdeka terbagi menjadi Pembelajaran intrakurikuler dan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Pembelajaran intrakuler di SMK/MAK terbagi menjadi 2…

HASIL SELEKSI PPDB SMK NEGERI 1 PATI TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

Berikut ini adalah hasil seleksi PPDB SMK Negeri 1 Pati Tahun Pelajaran 2022/2023.Selamat bagi adik-adik yang telah dinyatakan DITERIMA di SMK Negeri 1 Pati.Semoga menjadikan pemicu semangat belajar.Tetap Semangat Tetap Smart Tetap Cermat. Akuntansi dan Keuangan Lembaga Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis Pemasaran Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Usaha Layanan…

UNGGAH-UNGGUH BASA

Penulis : Ani Novitasari, S. Pd. (Guru Bahasa Jawa SMK Negeri 1 Pati) Ana sawetara tataran basa sing digunakake kanggo macem-macem perkara. Umpamane basa Jawa kanggo awake dhewe, kanca, wong sing luwih tuwa, malah kanggo wong sing nduweni status sosial sing luwih dhuwur. Ragam basa ing basa Jawa uga kaperang…